Stronghold Plus Spot-on Oplossing Kat

Twijfelt u over de juiste vlooienpipetten voor uw kat?
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
ACTIE:

Sla uw 👊👊Dubbelslag nu. Bij aankoop van 2 dezelfde producten ontvangt u 7% korting op het 2e product. Deze Dubbelslag korting wordt direct verrekend in uw winkelmandje. Tijd om in te slaan.

*1
*1Actie eindigt 28-07-2024
 • 11921
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Stronghold Plus spot-on pipet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van vlooien- en teken besmettingen bij de kat.

 • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
 • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
 • U kunt Stronghold Plus uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
 • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Stronghold Plus spot-on voor de kat.

#Bijsluiter informatie Stronghold plus spot-on kat#

Indicaties

Voor katten met, of die het risico lopen op, gemengde parasitaire infestaties door teken en vlooien, luizen, mijten, gastro-intestinale nematoden of hartworm. Het diergeneesmiddel is uitsluitend geïndiceerd wanneer tegelijkertijd toepassing tegen teken én een of meerdere van de andere doelparasieten aangewezen is. Ectoparasieten:
 • Voor de behandeling en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides spp.). Het diergeneesmiddel heeft een onmiddellijke en aanhoudende vlo-dodende werking tegen nieuwe infestaties gedurende 5 weken. Het diergeneesmiddel doodt volwassen vlooien voordat ze eitjes leggen gedurende 5 weken. Door de ovicide en larvicide werking kan het diergeneesmiddel helpen bij de bestrijding van in de omgeving aanwezige vlooieninfestaties in ruimtes waar het dier mag komen.
 • Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).
 • Behandeling van tekeninfestaties. Het diergeneesmiddel heeft een onmiddellijke en aanhoudende acaricide werking gedurende 5 weken tegen Ixodes ricinus en Ixodes hexagonus en 4 weken tegen Dermacentor reticulatus en Rhipicephalus sanguineus.
 • Behandeling van oormijten (Otodectes cynotis).
 • Behandeling van infestaties met bijtende luizen (Felicola subrostratus).
 • Teken moeten aanhechten aan de gastheer en beginnen met voeden om aan sarolaner te worden blootgesteld. 
Nematoden:
 • Behandeling van volwassen rondwormen (Toxocara cati) en volwassen intestinale haakwormen (Ancylostoma tubaeforme).
 • Preventie van hartwormziekte veroorzaakt door Dirofilaria immitis indien maandelijks toegediend.

Geschikt voor

Kat.

Niet geschikt voor

Niet gebruiken bij zieke katten of katten die verzwakt zijn en ondergewicht hebben (voor grootte en leeftijd).
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Toediening & dosering

Spot-on gebruik.  Stronghold Plus dient als een enkelvoudige spot-on (topicaal) dosis te worden toegediend, in overeenstemming met onderstaande tabel (overeenkomend met een minimum dosering van 6 mg/kg selamectine en 1 mg/kg sarolaner).

    Sterkte en aantal toe te dienen pipetten
Lichaamsgewicht van de kat (kg) Pipet inhoud (ml) Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg (gele dop) Stronghold Plus 30 mg/5 mg (oranje dop) Stronghold Plus 60 mg/10 mg (groene dop)
≤ 2,5 0,25 1 - -
> 2,5 - 5 0,5 - 1 -
> 5 - 10 1 - - 1
> 10    Juiste combinatie van pipetten
Behandelschema Vlooien en teken: Voor optimale controle van teken- en vlooieninfestaties dient het diergeneesmiddel gedurende het vlooien- en/of tekenseizoen continu met maandelijkse intervallen te worden toegediend, gebaseerd op de lokale epidemiologische situatie.
Na toediening van het diergeneesmiddel worden de volwassen vlooien op het dier binnen 24 uur gedood, worden er geen levensvatbare eitjes geproduceerd, en larven (die alleen aanwezig zijn in de omgeving) worden eveneens gedood. Dit maakt een einde aan de vermenigvuldiging van de vlooien, doorbreekt de levenscyclus van de vlo en kan helpen bij de bestrijding van in de omgeving aanwezige vlooieninfestaties in ruimtes waar het dier mag komen. Preventie van hartwormziekte: Het diergeneesmiddel kan het hele jaar door toegediend worden of ten minste binnen een maand nadat het dier voor het eerst aan muggen is blootgesteld en daarna iedere maand tot het einde van het muggenseizoen. De laatste dosis dient gegeven te worden binnen een maand na de laatste blootstelling aan muggen. Indien een dosis gemist wordt en de tussenperiode van een maand overschreden wordt zal onmiddellijke toediening van het diergeneesmiddel en hervatting van de maandelijkse dosering de kans op de ontwikkeling van volwassen hartwormen minimaliseren. De eerste dosis van het diergeneesmiddel moet, wanneer het een ander diergeneesmiddel in een programma ter voorkoming van hartwormziekte vervangt, binnen een maand na de laatste dosis van het vorige diergeneesmiddel gegeven worden. Behandeling van rondworm- en haakworminfecties: Een enkelvoudige dosis van het diergeneesmiddel dient te worden toegediend. De noodzaak voor en frequentie van herbehandeling dient overeen te komen met het advies van de voorschrijvende dierenarts. Behandeling van bijtende luizen: Een enkelvoudige dosis van het diergeneesmiddel dient te worden toegediend. Behandeling van oormijten: Een enkelvoudige dosis van het diergeneesmiddel dient te worden toegediend. Controle door de dierenarts 30 dagen na behandeling wordt aanbevolen om te bepalen of een tweede toediening nodig is.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Bewaren beneden 30 °C. De pipet tot aan gebruik niet uit de blister verwijderen.

Samenstelling

Elke pipet van 0,25 ml bevat 15 mg selamectine en 2,5 mg sarolaner.  Selamectine is een semi-synthetische verbinding uit de avermectine klasse. Selamectine verlamt en/of doodt een grote verscheidenheid aan ongewervelde parasieten door interferentie met het chloridekanaal-geleidingsvermogen, wat de normale neurotransmissie verstoort. Dit onderdrukt de elektrische activiteit van zenuwcellen in nematoden en van spiercellen van geleedpotigen, wat leidt tot hun verlamming en/of dood.
Selamectine heeft een adulticide, ovicide en larvicide werking tegen vlooien. Het doorbreekt de levenscyclus van de vlo effectief door het doden van de volwassen vlooien (op het dier), het voorkómen van het uitkomen van de eitjes (zowel op het dier als in zijn omgeving) en het doden van de larven (enkel in de omgeving). Debris van met selamectine behandelde dieren doodt vlooieneitjes en larven die nog niet eerder aan selamectine waren blootgesteld en kan zo helpen bij de bestrijding van in de omgeving aanwezige vlooieninfestaties in ruimtes waar het dier mag komen. Selamectine is werkzaam tegen zowel volwassen vlooien (Ctenocephalides spp.) als mijten (Otodectes cynotis), luizen (Felicola subrostratus) en gastro-intestinale nematoden (Toxocara catiAncylostoma tubaeforme). Werkzaamheid is ook aangetoond tegen hartworm (D. immitis) larven.
Tegen vlooien vangt de werkzaamheid binnen 24 uur aan na toediening van het diergeneesmiddel, deze houdt 5 weken aan.
Sarolaner is een acaricide en insecticide behorend tot de isoxazoline familie. Het primaire doel van sarolaner in insecten en acariden is functionele blokkade van ligandafhankelijke chloride kanalen (GABA-receptoren en glutamaat-receptoren). Sarolaner blokkeert GABA- en glutamaat-afhankelijke chloridekanalen in het centrale zenuwstelsel van insecten en acariden. Verstoring van deze receptoren door sarolaner verhindert de opname van chloride-ionen door GABA- en glutamaat-afhankelijke ionkanalen, resulterend in toegenomen zenuwstimulatie en dood van de doelparasiet. Sarolaner vertoont een hogere functionele potentie om receptoren van insecten/acariden te blokkeren in vergelijking met receptoren van zoogdieren.
Sarolaner gaat geen interactie aan met bekende insecticide bindingsplaatsen van nicotinerge of andere GABAnerge insecticiden zoals neonicotinoiden, fiprolen, milbemycines, avermectines and cyclodienes. Sarolaner is werkzaam tegen zowel volwassen vlooien (Ctenocephalides spp.), als tegen diverse tekensoorten, zoals Dermacentor reticulatusIxodes hexagonusIxodes ricinus en Rhipicephalus sanguineus. Na toediening vangt de werkzaamheid tegen teken (I. ricinus) aan binnen 24 uur na aanhechting, deze houdt een maand aan. Farmacokinetische eigenschappen Na spot-on toediening van Stronghold Plus worden zowel selamectine als sarolaner goed geabsorbeerd, met gemiddelde biologische beschikbaarheidswaarden van respectievelijk 40,5% en 57,9%, en systemisch gedistribueerd. Bij katten zijn selamectine en sarolaner verbindingen met een lage klaring met lange halfwaardetijd, respectievelijk 12,5 dagen en 41,5 dagen na spot-on toediening.
Bij katten is de primaire eliminatieroute van selamectine via de faeces en het grootste gedeelte is moederverbinding.
Identificatie van selamectine metabolieten in de faeces toonde dat metabolieten klaring eveneens bijdraagt aan de eliminatie. De primaire eliminatieroute van sarolaner is eliminatie met de gal van ‘moeder’ sarolaner, met bijdragen door metabole klaring.

Bijwerkingen & waarschuwingen

Gebruik van het diergeneesmiddel kan resulteren in een milde en voorbijgaande pruritus op de plaats van toediening. Milde tot matige alopecia op de plaats van toediening, erytheem en kwijlen zijn soms waargenomen. Gebruik van dit diergeneesmiddel is geïndiceerd in katten van ten minste 8 weken oud met een lichaamsgewicht van minimaal 1,25 kg. Teken moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan sarolaner; de overdracht van teekgebonden infectieziekten kan daarom niet worden uitgesloten. Houd behandelde dieren weg bij open vuur en andere ontstekingsbronnen gedurende ten minste 30 minuten of totdat de vacht droog is. In overeenstemming met “good veterinary practice”, wordt aanbevolen alle dieren van 6 maanden of ouder, wonend in landen waar een vector aanwezig is, te testen op bestaande volwassen hartworminfectie voordat begonnen wordt met preventief gebruik van het diergeneesmiddel. Dit diergeneesmiddel is niet werkzaam tegen volwassen D. immitis. De toediening aan dieren met volwassen hartworminfectie leidde niet tot bezorgdheid over de veiligheid. Hoewel niet routinematig geïndiceerd, dienen in individuele gevallen de potentiële voordelen van het uitvoeren van periodieke testen voor hartworminfectie overwogen te worden door de behandelend dierenarts. Het diergeneesmiddel is schadelijk na ingestie. Bewaar het diergeneesmiddel tot aan het gebruik in het originele doosje, om te voorkomen dat kinderen directe toegang tot het diergeneesmiddel krijgen. Gebruikte pipetten dienen onmiddellijk te worden weggegooid. In geval van accidentele ingestie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Het diergeneesmiddel kan oogirritatie veroorzaken. Vermijd contact met de ogen alsook hand-oogcontact. Vermijd direct contact met behandelde dieren tot de plaats van toediening droog is. Na gebruik handen wassen en als het diergeneesmiddel met de huid in aanraking is gekomen, het onmiddellijk met water en zeep verwijderen. Mocht het per ongeluk in de ogen terechtkomen, dan de ogen onmiddellijk met water uitspoelen en een arts raadplegen. Mensen met een gevoelige huid of bekende allergie voor dit type diergeneesmiddelen dienen het diergeneesmiddel met voorzichtigheid te hanteren. Kinderen mogen niet met behandelde katten spelen tot 4 uur na behandeling. Het wordt aangeraden om dieren in de avond te behandelen. Op de dag van de behandeling, mogen behandelde dieren niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaar, zeker niet bij kinderen. Het diergeneesmiddel is uiterst brandbaar. Vermijd hitte, vonken, open vuur of andere bronnen van ontsteking. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie of bij fokdieren. Echter, selamectine wordt beschouwd als veilig voor gebruik bij fok-, drachtige en lacterende katten. Hoewel de veiligheid van sarolaner niet bepaald is bij fok-, drachtige of lacterende katten, zijn uit laboratorium studies met sarolaner bij ratten en konijnen geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene effecten. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts. Tijdens klinische veldproeven werden geen interacties waargenomen tussen dit diergeneesmiddel en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen. Geen klinisch significante bijwerkingen werden waargenomen bij kittens vanaf een leeftijd van 8 weken, behandeld met tot 5 maal de maximaal aanbevolen dosering van het diergeneesmiddel, tot aan 8 opeenvolgende behandelingen met een interval van 28 dagen, afgezien van een enkele kat, die 5 maal de maximale dosis kreeg toegediend, die een voorbijgaande overgevoeligheid voor aanraking, pilo-erectie, mydriasis en milde tremor vertoonde. Dit verdween zonder behandeling. Na accidentele ingestie van een volledige dosis van het diergeneesmiddel kunnen voorbijgaande gastro-intestinale effecten zoals speekselen, zachte ontlasting, braken en verminderde voedselinname optreden, deze dienen echter zonder behandeling over te gaan.

Specificaties

Productnr.: 11921
Diersoort: Kat
Bestrijding van: Wormen, Vlooien, Teken, Luizen, Mijten
Toedieningsvorm: Pipet (spot on)
Levensfase Kat: Junior, Adult, Senior

Overtuigd van uw keuze?

Stronghold Plus Spot-on Oplossing Kat

Stronghold Plus Spot-on Oplossing Kat
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
ACTIE:

Sla uw 👊👊Dubbelslag nu. Bij aankoop van 2 dezelfde producten ontvangt u 7% korting op het 2e product. Deze Dubbelslag korting wordt direct verrekend in uw winkelmandje. Tijd om in te slaan.

*1
*1Actie eindigt 28-07-2024
 • 11921
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Bundelvoordeel
+7% Dubbelslag korting
Bundelvoordeel
+7% Dubbelslag korting
Bundelvoordeel
+7% Dubbelslag korting
+7% Dubbelslag korting

Eerder bekeek u