Milbevet FC Tasty Ontwormtablet

Twijfelt u over het juiste wormmiddel voor uw kat?
Dit product is niet (meer) leverbaar.

Verpakking:

  • 11957.2
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Milbevet Tasty is de nieuwe smakelijke ontwormtablet voor katten van uw dierenkliniek.

Milbevet is de filmomhulde tablet voor de behandeling van menginfecties door volwassen cestoden en nematoden bij katten. Milbevet kan ook worden gebruikt bij preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis) wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is. Milbevet FC Tasty Kitten is een vrij REG NL 00579/4196 geregistreerd diergeneesmiddel en Milbevet FC Tasty Kat is een vrij REG NL 125942 geregistreerd diergeneesmiddel.

Voordelen Milbevet Tasty Kat

  • De Milbevet Tasty tablet ontwormt uw kat door een eenmalige smakelijke toediening.
  • Tabletten voor de behandeling van menginfecties door onvolwassen en volwassen cestoden en nematoden bij katten.
  • Smakelijke (rundvleessmaak) en deelbare tabletten voor breedspectrum ontwormen.
  • Verkrijgbaar als filmomhulde tablet voor de kleine kat en kitten (4/10 mg), de Milbevet FC Tasty Kitten en als filmomhulde tablet voor de kat (10/40 mg), de Milbevet FC Tasty Kat.

Geschikt voor

Katten.

Niet geschikt voor

  • De Milbevet FC Tasty Kitten, “tabletten voor kleine katten en kittens”, niet gebruiken bij katten jonger dan 6 weken en/of met een gewicht minder dan 0,5 kg.
  • De Milbevet FC Tasty Kat, “tabletten voor katten”, niet gebruiken bij katten met een gewicht minder dan 2 kg.

Indicaties

Milbevet FC Tasty is geïndiceerd voor de behandeling van menginfecties door onvolwassen en volwassen cestoden en nematoden van de volgende species:
Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp. Echinococcus multilocularis. Nematoden: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati.
Milbevet kan ook worden ingezet bij de preventie van hartwormziekte (Dirofilariaimmitis) wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is.

Toediening & dosering 

De Milbevet FC Tasty tablet toedienen met een minimumdosering van 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.
Milbevet éénmalig oraal (via de bek) toedienen, met of na wat voedsel. Dit geeft een optimale bescherming tegen hartwormziekte.

Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat, is de praktische dosering als volgt:

Lichaamsgewicht Milbevet FC Tasty Kleine Kat/Kitten Milbevet FC Tasty Kat
0.5-1 kg 1/2 tablet  
>1-2 kg  1 tablet  
>2-4 kg   1/2 tablet
>4-8 kg   1 tablet
>8-12 kg   1 1/2 tablet
  Milbevet FC Tasty kan ingezet worden in een programma ter preventie van hartwormziekte waarbij gelijktijdige behandeling tegen lintworm geïndiceerd is. Gedurende één maand werkt Milbevet FC Tasty preventief tegen hartwormziekte. Als er regelmatig een behandeling ter preventie van hartwormziekte wordt ingezet, heeft een monovalent diergeneesmiddel de voorkeur.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25 ºC.
Bewaar de blister in het doosje ter bescherming tegen licht.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de blister en het doosje na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
De houdbaarheid van gehalveerde tabletten is 6 maanden.

Samenstelling

Milbevet Milbemycine oxime per tablet Praziquantel per tablet
Milbevet FC Tasty Kitten
filmomhulde tabletten voor kleine katten en kittens
(beige tot bruine tablet, rundvleessmaak,
langwerpig gevormd, deelbaar)
4 mg 10 mg
Milbevet FC Tasty Kat
filmomhulde tabletten voor katten
(roodachtig tot roodachtig-bruin, kunstmatige
rundvleessmaak, langwerpig gevormd, deelbaar)
16 mg 40 mg
Hulpstoffen:IJzeroxide (E172) 0,288 mg.

Bijwerkingen & waarschuwingen

In zeer zeldzame gevallen, in het bijzonder bij jonge katten, zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel overgevoeligheidsreacties, systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) waargenomen.
De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:
Om een effectief wormbeheersingsprogramma op te stellen, moet rekening worden gehouden met lokale epidemiologische informatie en het risico van blootstelling van de kat. Het wordt aanbevolen om alle dieren die in hetzelfde huishouden leven gelijktijdig te behandelen. Wanneer een D. caninum-infectie is bevestigd, dient gelijktijdige behandeling tegen tussengastheren, zoals vlooien en luizen, met de dierenarts te worden besproken om herinfectie te voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Volgens goed veterinair gebruik dienen dieren te worden gewogen om een juiste dosering te kunnen waarborgen. Zorg ervoor dat katten en kittens met een gewicht tussen 0,5 kg en ≤ 2 kg de juiste tabletsterkte krijgen (4 mg milbemycine oxime/10 mg praziquantel) en de juiste dosis (1/2 of 1 tablet) voor de overeenkomstige gewichtsband (1/2 tablet voor katten met een gewicht van 0,5 tot 1 kg; 1 tablet voor katten met een gewicht >1 tot 2 kg).
Echinococcose betekent een risico voor de mens. In geval van echinococcose moeten speciale richtlijnen voor de behandeling, begeleiding en bewaking van betrokken personen opgevolgd worden.
Experts of instituten op het gebied van parasitologie dienen te worden geraadpleegd. Er zijn geen studies verricht met ernstig verzwakte katten of individuen met een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor deze dieren of uitsluitend overeenkomstig de baten/risicoanalyse door de verantwoordelijke dierenarts.
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Na toediening handen wassen.
In geval van accidentele ingestie van de tabletten, in het bijzonder bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en het etiket en/of de bijsluiter te worden getoond.
Dracht en lactatie:
Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.
Kan worden gebruikt bij fokdieren.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Het gelijktijdig gebruik van het diergeneesmiddel met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van het macrocyclisch lacton selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering van het diergeneesmiddel.
Hoewel niet aanbevolen, werd in een laboratoriumonderzoek bij 10 kittens het gelijktijdig gebruik van het diergeneesmiddel, met de aanbevolen dosering en een spot-on met moxidectine en imidacloprid bij éénmalige toediening goed verdragen.
De veiligheid en werkzaamheid van gelijktijdig gebruik is niet onderzocht in veldstudies. Door de afwezigheid van verdere studies is het aanbevolen om voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig toedienen van het diergeneesmiddel met andere macrocyclische lactonen. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met fokdieren.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
In geval van overdosering werd, naast de bijwerkingen die werden waargenomen bij de aanbevolen dosering (zie rubriek 6), kwijlen waargenomen. Dit verschijnsel verdwijnt gewoonlijk spontaan binnen een dag.

Bijsluiter Milbevet Kat ontwormingstabletten

Dit is een diergeneesmiddel, lees voor gebruik de bijsluiter Milbevet Kat en de bijsluiter Milbevet Kleine Kat en Kittens

Specificaties

Productnr.: 11957.2
Diersoort: Kat
Toedieningsvorm: Tablet
Bestrijding van: Wormen
Gewicht kat: Grote kat - vanaf 2 kg, Kitten en kleine kat - tot 2 kg
Levensfase Kat: Kitten - tot 6 maanden, Junior - 6 maanden tot 2 jaar, Adult - 1 tot 11 jaar, Senior - ouder dan 11 jaar
Smaak: Rund

Overtuigd van uw keuze?

Milbevet FC Tasty Ontwormtablet

Milbevet FC Tasty Ontwormtablet
Dit product is niet (meer) leverbaar.

Verpakking:

  • 11957.2
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Eerder bekeek u