Credelio Kauwtablet Kat

Twijfelt u over de juiste vlooientablet voor uw kat?
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11925
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Credelio kauwtablet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van vlooien- en tekeninfestaties bij katten.

  • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
  • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
  • U kunt Credelio uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
  • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Credelio kauwtablet voor de kat.

#Bijsluiter informatie Credelio kauwtablet kat#

Indicaties

  • Voor de behandeling van vlooien- en tekeninfestaties bij katten.
  • Dit diergeneesmiddel heeft een onmiddellijke en aanhoudende dodende werking gedurende 1 maand voor vlooien (Ctenocephalides felis en C. canis) en teken (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus en Dermacentor reticulatus).
  • Vlooien en teken moeten aanhechten aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel.
  • Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (FAD).

Geschikt voor

Kat.

Niet geschikt voor

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
Niet aanbevolen voor de behandeling van teken bij kittens van 5 maanden oud of jonger.

Toediening & dosering

Voor oraal gebruik.
Het gearomatiseerde diergeneesmiddel dient te worden toegediend volgens onderstaande tabel om een enkele dosering van 6–24 mg lotilaner/kg lichaamsgewicht te garanderen.
 
 
Lichaamsgewicht van de kat (kg) Tabletsterkte en aantal tabletten dat moet worden toegediend  
  Credelio 12 mg Credelio 48 mg
0.5 - 2.0  1  
>2.0 - 8.0    1
>8.0 juiste combinatie van tabletten  
Gebruik bij katten met een lichaamsgewicht van meer dan 8 kg een juiste combinatie van beschikbare sterkten om de aanbevolen dosering van 6-24 mg/kg te bereiken.
Dien het diergeneesmiddel toe met voedsel of binnen 30 minuten na het voeren.
Voor optimale controle over teken- en vlooieninfestaties dient het diergeneesmiddel maandelijks toegediend te worden gedurende het vlooien- en/of tekenseizoen op basis van lokale epidemiologische omstandigheden.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de originele onaangebroken staat: 2 jaar.

Samenstelling

Elke kauwtablet bevat:

Credelio kauwtabletten lotilaner (mg)
voor katten (0.5-2.0 kg) 12
voor katten (>2.0-8.0 kg) 48
Lotilaner, een zuiver enantiomeer uit de klasse van de isoxazolines, is werkzaam tegen vlooien (Ctenocephalides felis en Ctenocephalides canis) en teken (Ixodes Ricinus). Lotilaner is een krachtige remmer van gamma–aminoboterzuur (GABA)-afhankelijke chloridekanalen, resulterend in een snelle dood van teken en vlooien. In in vitro onderzoeken werd de werkzaamheid van lotilaner tegen sommige soorten geleedpotigen niet beïnvloed door resistentie tegen organochlorinen (cyclodiënen, bv. dieldrin), fenylpyrazolen (bv. fipronil), neonicotinoïden (bv. imidaclopride), formamidinen (bv. amitraz) en pyrethroïden (bv. cypermethrin).
Voor vlooien is de aanvang van de werkzaamheid binnen 12 uur na aanhechting gedurende een periode van één maand na toediening van het diergeneesmiddel. Vlooien die vóór toediening op het dier aanwezig zijn worden binnen 8 uur gedood.
Voor teken is de aanvang van de werkzaamheid binnen 24 uur na aanhechting gedurende een periode van één maand na toediening van het diergeneesmiddel. Bestaande teken die vóór toediening op het dier aanwezig zijn, worden binnen 18 uur gedood.
Het diergeneesmiddel doodt bestaande en nieuwe vlooien op de kat voordat ze eitjes kunnen produceren. Het diergeneesmiddel doorbreekt dus de levenscyclus van de vlo en voorkomt vlooienbesmetting van de omgeving in ruimten waartoe de kat toegang heeft.
Farmacokinetische eigenschappen
Na orale toediening wordt lotilaner onmiddellijk geabsorbeerd en wordt de piekconcentratie in het bloed na 4 uur bereikt. Lotilaner is ongeveer 10 keer meer biobeschikbaar wanneer toegediend met voedsel. De eindhalfwaardetijd is ongeveer 4 weken (harmonisch gemiddelde). Deze eindhalfwaardetijd zorgt voor werkzame concentraties in het bloed voor de hele duur van het doseringsinterval.
De belangrijkste eliminatieroute is excretie via de gal, en de nieren zijn een minst belangrijke excretieroute (minder dan 10% van de dosis). Lotilaner wordt in geringe mate gemetaboliseerd naar meerdere hydrofiele verbindingen die in de faeces en de urine worden aangetroffen.

Bijwerkingen & waarschuwingen

Geen bijwerkingen bekend. Parasieten moeten beginnen met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan lotilaner; het risico op overdracht van door parasieten overgebrachte infectieziekten kan daarom niet volledig worden uitgesloten.
Als het diergeneesmiddel niet toegediend wordt met voedsel of binnen 30 minuten na het voeren, worden mogelijk geen acceptabele werkzaamheidsniveaus behaald.
Vanwege onvoldoende gegevens ter ondersteuning van de werkzaamheid tegen teken bij jonge katten, wordt dit diergeneesmiddel niet aanbevolen voor de behandeling van teken bij kittens van 5 maanden oud of jonger.

Specificaties

Productnr.: 11925
Diersoort: Kat
Bestrijding van: Vlooien, Teken
Toedieningsvorm: Tablet
Levensfase Kat: Junior, Adult, Senior

Overtuigd van uw keuze?

Credelio Kauwtablet Kat

Credelio Kauwtablet Kat
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11925
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Eerder bekeek u