Bravecto Kauwtablet Hond

Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11915
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Bravecto kauwtablet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden.

  • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
  • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
  • U kunt Bravecto uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
  • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Bravecto kauwtablet voor de hond.

#Bijsluiter informatie Bravecto kauwtablet hond#

Indicaties

Voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden.
Dit diergeneesmiddel is een systemisch insecticide en acaricide met:
  • Onmiddellijke en aanhoudende vlododende werking (Ctenocephalides felis) gedurende 12 weken.
  • Onmiddellijke en aanhoudende tekendodende werking tegen Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus en D. variabilis gedurende 12 weken.
  • Onmiddellijke en aanhoudende tekendodende werking tegen Rhipicephalus sanguineus gedurende 8 weken.
Vlooien en teken moeten aangehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel. Binnen 8 uur na aanhechting van vlooien (C. felis) en binnen 12 uur na aanhechting van teken (I. ricinus) treedt het effect op. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Geschikt voor

Hond.

Niet geschikt voor

Pups jonger dan 8 weken.
Honden lichter dan 2 kg.

Toediening & dosering

Voor oraal gebruik. Bravecto dient toegediend te worden volgens onderstaande tabel (overeenkomstig een dosering van 25–56 mg fluralaner/kg lichaamsgewicht binnen een gewichtsklasse): 

Gewicht van de hond (kg) Sterkte en hoeveelheid van de toe te dienen tabletten
    Bravecto 112.5 mg Bravecto 250 mg Bravecto 500 mg Bravecto 1000 mg Bravecto 1400 mg
2-4,5 1          
>4,5-10   1        
>10-20     1      
>20-40       1    
>40-56         1  
De kauwtabletten dienen niet gebroken of verdeeld te worden.
Voor honden boven 56 kg lichaamsgewicht, dient een combinatie van twee tabletten te worden gebruikt die het beste bij het lichaamsgewicht past. Toedieningswijze
Dien Bravecto kauwtabletten toe tijdens of rond een maaltijd. Bravecto is een kauwtablet die door de meeste honden goed wordt geaccepteerd. Als de tablet niet vrijwillig wordt opgenomen kan de tablet met voedsel of direct in de mond gegeven worden. Bij de toediening dient de hond in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat de tablet wordt doorgeslikt. Behandelschema
Voor een optimale controle van een vlooieninfestatie, dient het diergeneesmiddel toegediend te worden met een interval van 12 weken. Voor een optimale controle van een tekeninfestatie is het tijdstip van een herhalingsbehandeling afhankelijk van de tekensoort.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale voorzorgen voor de bewaring.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de onaangebroken originele staat: 2 jaar. 

Samenstelling

Kauwtablet. Licht-tot donkerbruine, ronde tablet met een glad of enigszins ruw oppervlak. Een marmerpatroon, spikkels of beiden kunnen zichtbaar zijn.
Werkzame bestanddelen. Iedere kauwtablet bevat:  
Bravecto kauwtabletten Fluralaner (mg)
voor zeer kleine honden (2-4,5 kg) 112,5
voor kleine honden (>4,5-10 kg) 250
voor middelgrote honden (>10-20 kg) 500
voor grote honden (>20-40 kg) 1.000
voor extra grote honden (>40-56 kg) 1.400
Fluralaner is een acaricide en een insecticide. Het is werkzaam tegen teken (Ixodes spp., Dermacentor spp. en Rhipicephalus sanguineus) en vlooien (Ctenocephalides spp.) op de hond.
Fluralaner is zeer potent tegen teken en vlooien door blootstelling tijdens het voeden, m.a.w. het is systemisch werkzaam tegen de doelparasieten.
Fluralaner is een sterke remmer van delen van het zenuwstelsel van geleedpotigen door de antagonistische werking op ligandafhankelijke chloridekanalen (GABA-receptor en glutamaat-receptor).
Bij moleculaire on target studies op GABA receptoren van de vlo en de vlieg wordt fluralaner niet beïnvloed door dieldrinresistentie.
Bij in vitro bio-assays wordt fluralaner niet beïnvloed door bewezen veldresistentie tegen amidines (teken), organofosfaten (teken, mijten), cyclodiënes (teken, vlooien, vliegen), macrocyclische lactonen (zeeluizen), fenylpyrazolen (teken, vlooien), benzofenyl urea (teken), pyrethroïden (teken, mijten) en carbamaten (mijten).
Het product draagt bij aan de beheersing van de vlooienpopulatie in de omgeving waar de behandelde honden toegang tot hebben. Nieuwe vlooien op een hond worden gedood voordat ze levensvatbare eitjes kunnen produceren. Een in vitro studie laat tevens zien dat een zeer lage concentratie van fluralaner de productie van levensvatbare eitjes bij vlooien stopt. De levenscyclus van de vlo wordt doorbroken door het snelle en langdurige effect tegen volwassen vlooien op het dier en de afwezigheid van de productie van levensvatbare eieren.
Na orale toediening wordt fluralaner snel opgenomen waarbij maximale plasmaconcentraties binnen 1 dag worden bereikt. Voedsel vergroot de opname. Fluralaner wordt systemisch verdeeld en bereikt de hoogste concentraties in vet, gevolgd door de lever, nieren en spieren. De langdurige aanwezigheid en langzame eliminatie uit het plasma (t1/2 = 12 dagen) en het gebrek aan een uitgebreid metabolisme resulteren in effectieve concentraties van fluralaner voor de duur van het doseringsinterval. Individuele variatie in Cmax en t1/2 werd waargenomen. De belangrijkste eliminatieroute is de uitscheiding van onveranderd fluralaner in faeces (~90% van de dosis). Uitscheiding via de nieren is een minder belangrijke eliminatieroute. 

Bijwerkingen & waarschuwingen

Vaak voorkomende bijwerkingen in klinische studies (1,6% van de behandelde honden) waren milde en voorbijgaande gastro-intestinale verschijnselen zoals diarree, braken, gebrek aan eetlust en kwijlen.
De frequentie van het optreden van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling).
- vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren).
- soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren).
- zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren).
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen).
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Speciale waarschuwingen voor elke diersoort:
Parasieten moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan fluralaner; het risico op overdracht van parasiet gebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Omdat er geen informatie beschikbaar is dient het diergeneesmiddel niet gebruikt te worden bij pups jonger dan 8 weken en/of honden lichter dan 2 kg.
Het product dient niet toegediend te worden met een interval korter dan 8 weken omdat de veiligheid bij een korter interval niet is onderzocht.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke staat om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product.
Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling. Was de handen grondig met zeep en water direct na gebruik.
Dracht, lactatie en vruchtbaarheid:
Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden bij fok-, drachtige- en lacterende honden.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen, voor zover bekend.
Fluralaner is sterk gebonden aan plasmaeiwitten en kan concurreren met andere sterk gebonden geneesmiddelen zoals non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) en het coumarinederivaat warfarine. Incubatie van fluralaner in de aanwezigheid van carprofen of warfarine in hondenplasma bij maximaal verwachte plasmaconcentraties leidde niet tot vermindering van de eiwitbinding van fluralaner, carprofen of warfarine.
Tijdens klinische studies zijn er geen interacties waargenomen tussen Bravecto kauwtabletten voor honden en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
De veiligheid is bewezen bij fok-, drachtige- en lacterende dieren behandeld met een overdosering van 3 maal de aanbevolen maximale dosering.
De veiligheid is bewezen bij pups met een leeftijd van 8–9 weken en een gewicht van 2,0–3,6 kg, behandeld met een overdosering tot 5 maal de aanbevolen maximale dosering tijdens 3 gelegenheden met een korter interval dan aanbevolen (interval van 8 weken). Het diergeneesmiddel werd goed verdragen door Collies met een deficiënt Multidrug-Resistance eiwit 1 (MDR 1 -/-) na eenmalige orale toediening van 3 maal de aanbevolen dosering. Onverenigbaarheden:
Geen, voorzover bekend.

Specificaties

Productnr.: 11915
Diersoort: Hond
Gewicht hond: Grote hond - vanaf 5 kg
Toedieningsvorm: Tablet
Bestrijding van: Teken, Vlooien
Levensfase Hond: Junior - 5 maanden tot 1 jaar, Adult - 1 tot 7 jaar, Senior - ouder dan 7 jaar

Overtuigd van uw keuze?

Bravecto Kauwtablet Hond

Bravecto Kauwtablet Hond
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11915
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Bundelvoordeel
Bundelvoordeel

Eerder bekeek u