Stronghold Spot-on Oplossing Hond Kat

Twijfelt u over de juiste vlooienpipetten voor uw kat?
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11920
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Stronghold spot-on pipet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van vlooien besmettingen bij hond en kat.

  • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
  • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
  • U kunt Stronghold uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
  • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Stronghold spot-on voor hond en kat.

#Bijsluiter informatie Stronghold spot-on hond kat#

Indicaties

Katten en honden: - Behandeling en preventie van besmettingen door vlooien veroorzaakt door Ctenocephalides spp. gedurende 1 maand volgend op een éénmalige behandeling. Dit is het gevolg van de adulticide, larvicide en ovicide eigenschappen van het product. Het product heeft een ovicide werking gedurende 3 weken na toediening.
Maandelijkse behandeling van drachtige en lacterende dieren zal, door reductie van de vlooienpopulatie, ook een hulp zijn bij de preventie van een vlooienbesmetting in het nest tot een leeftijd van zeven weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van de behandelingsstrategie bij vlooienallergie-dermatitis en het kan door de ovicide en larvicide werking een hulpmiddel zijn om een in de omgeving aanwezige vlooienbesmetting te bestrijden in ruimtes waar het dier mag komen. 
- Preventie van hartwormziekte veroorzaakt door Dirofilaria immitis, indien maandelijks toegediend.
Stronghold kan veilig aan met volwassen hartworm geïnfecteerde dieren worden toegediend. Maar in overeenstemming met "Good Veterinary Practice" (GVP), wordt aanbevolen alle dieren die 6 maanden of ouder zijn en in endemische gebieden wonen, op bestaande besmettingen met hartwormen te testen voordat met toediening van Stronghold wordt begonnen.
Bij honden wordt tevens periodiek onderzoek op infecties met volwassen hartwormen aanbevolen als integraal onderdeel van een hartwormpreventie strategie, ook als Stronghold maandelijks is toegediend. Dit product is niet effectief tegen volwassen Dirofilaria immitis.
- Behandeling van infecties met oormijt (Otodectes cynotis). 
Katten: - Behandeling van infecties met volwassen spoelwormen (Toxocara cati) en volwassen intestinale haakwormen (Ancylostoma tubaeforme). - Behandeling van besmetting met bijtende luizen (Felicola subrostratus). 
Honden: Behandeling van besmetting met bijtende luizen (Trichodectes canis). - Behandeling van sarcoptesschurft (veroorzaakt door Sarcoptes scabiei). - Behandeling van infecties met volwassen intestinale spoelwormen (Toxocara canis).

Geschikt voor

Hond, kat.

Niet geschikt voor

Niet gebruiken bij dieren jonger dan 6 weken.
Niet gebruiken bij zieke katten of bij verzwakte katten met een naar grootte en leeftijd te laag gewicht.

Toediening & dosering

Voor topicaal gebruik, op de huid aan de basis van de nek, net voor de schouderbladen. Stronghold dient als een eenmalige topicale dosis toegediend te worden in een minimum dosering van 6 mg selamectine per kg lichaamsgewicht. Wanneer meerdere besmettingen of infecties tegelijkertijd bij hetzelfde dier behandeld worden met het product, dient slechts één topicale toediening plaats te vinden met de aanbevolen dosering van 6 mg/kg. Zie tabel bijsluiter. 

Behandeling en preventie van vlooienbesmettingen (katten en honden) Na toediening van het product worden de volwassen vlooien op het dier gedood, er worden geen levensvatbare eitjes meer geproduceerd en larven (die alleen aanwezig zijn in de omgeving) worden ook gedood. Dit maakt een einde aan de vermenigvuldiging van de vlooien, doorbreekt de levenscyclus van de vlo en het kan een hulpmiddel zijn om een in de omgeving aanwezige vlooienbesmetting te bestrijden in ruimtes waar het dier mag komen. Voor preventie van besmettingen door vlooien moet het product tijdens het vlooienseizoen iedere maand worden toegediend. Eén maand voordat de vlooien actief worden, moet met de behandeling worden gestart. Door middel van een reductie van de vlooienpopulatie draagt maandelijkse behandeling van drachtige en lacterende dieren bij aan de preventie van vlooienbesmettingen bij zogende pups en kittens uit het nest tot een leeftijd van zeven weken. Voor gebruik als onderdeel van de behandelingsstrategie van vlooienallergie-dermatitis, dient het product met maandelijkse intervallen te worden toegediend. 

Preventie van hartwormziekte (katten en honden) Het product kan het hele jaar door toegediend worden of tenminste binnen een maand nadat het dier voor het eerst aan muggen is blootgesteld en daarna iedere maand tot het einde van het muggenseizoen. De laatste dosis moet binnen een maand nadat het dier voor het laatst aan muggen blootgesteld was, worden gegeven. Indien een dosis gemist wordt en de tussenperiode van een maand overschreden wordt, zal onmiddellijke toediening van het product en hervatten van de maandelijkse dosering de kans op de ontwikkeling van volwassen hartwormen minimaliseren. De eerste dosis van het product moet, wanneer een ander product in een programma ter voorkoming van hartwormziekte vervangen wordt, binnen een maand na de laatste dosis van het vorige medicament gegeven worden.

Behandeling van spoelworminfecties (katten en honden)  Een enkelvoudige dosis toedienen. 
Behandeling van bijtende luizen (katten en honden) Een enkelvoudige dosis toedienen. 
Behandeling van oormijtinfecties (katten) Een enkelvoudige dosis toedienen. 
Behandeling van oormijtinfecties (honden) Een enkelvoudige dosis van het product toedienen. Losse debris dient bij iedere behandeling voor-zichtig uit de uitwendige gehoorgang verwijderd te worden. Controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling wordt aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. 
Behandeling van haakworminfecties (katten)  Een enkelvoudige dosis toedienen. 
Behandeling van sarcoptesschurft (honden)  Voor de complete eliminatie van de mijten moet het product tweemaal worden toegediend met een interval van 1 maand.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Niet bewaren boven 30°C. Bewaar in de ongeopende folie op een droge plaats. Houdbaarheid in de onaangebroken originele staat: 3 jaar.

Samenstelling

Elke dosis (tube) van Stronghold bevat: 15 mg 6% w/v oplossing selamectine 15 mg; 30 mg 12% w/v oplossing selamectine 30 mg; 45 mg 6% w/v oplossing selamectine 45 mg; 60 mg 12% w/v oplossing selamectine 60 mg; 120 mg 12% w/v oplossing selamectine 120 mg; 240 mg 12% w/v oplossing selamectine 240 mg. Farmacodynamische eigenschappen: Selamectine is een semi-synthetische verbinding uit de avermectine-klasse. Selamectine verlamt en/of doodt een grote verscheidenheid aan ongewervelde parasieten door interferentie met het chloridekanaal-geleidingsvermogen, wat de normale neurotransmissie verstoort. Dit onderdrukt de electrische activiteit van zenuwcellen in nematoden en van de spiercellen van geleedpotigen wat leidt tot hun verlamming en/of dood. Selamectine heeft een adulticide, ovicide en larvicide werking tegen vlooien. Het doorbreekt de levenscyclus van de vlo effectief door het doden van de volwassen vlooien (op het dier), het voorkómen van het uitkomen van de eitjes (zowel op het dier als in de omgeving) en het doden van de larven (in de omgeving). Door haar en huidschilfers van met selamectine behandelde dieren worden vlooieneitjes en larven die nog niet eerder aan selemectine waren blootgesteld gedood en op deze manier kan een in de omgeving aanwezige vlooienbesmetting bestreden worden in ruimtes waar het dier mag komen. De werkzaamheid is ook aangetoond tegen hartwormlarven. Farmacokinetische eigenschappen: Na topicale toediening wordt selamectine vanuit de huid geabsorbeerd. De maximale plasmaconcentraties worden bij de kat na ongeveer 1 dag en bij de hond na ongeveer 3 dagen bereikt. Na absorptie vanuit de huid wordt selamectine systemisch gedistribueerd en wordt langzaam uit het plasma geëlimineerd zoals duidelijk is geworden uit detecteerbare plasmaconcentraties in honden en katten, 30 dagen na toediening van een eenmalige topicale dosis van 6 mg/kg. De verlengde aanwezigheid en langzame eliminatie van selamectine uit het plasma worden weerspiegeld in eliminatie-halfwaardetijden van 8 dagen voor de kat en 11 dagen voor de hond. De langdurige systemische aanwezigheid van selamectine in het plasma en de geringe metabolisering voorzien in effectieve concentraties van selamectine gedurende het doseringsinterval (30 dagen).

Bijwerkingen & waarschuwingen

Na gebruik van het product bij katten kan incidenteel een lichte, tijdelijke kaalheid op de plaats van toediening voorkomen. In een zeer klein deel van deze gevallen kan ook een voorbijgaande plaatselijke irritatie worden waargenomen. De kaalheid en irritatie verdwijnen normaal gesproken zonder behandeling, maar onder sommige omstandigheden kan symptomatische behandeling gewenst zijn. In zeldzame gevallen kan de toepassing van het product een tijdelijke lokale samenklitting van het haar op de plaats van toediening veroorzaken en/of het tijdelijk verschijnen van een kleine hoeveelheid wit poeder. Dit is normaal en zal binnen 24 uur verdwijnen. Het heeft geen invloed op de veiligheid of op de werkzaamheid van het product. In uitzonderlijke gevallen zijn, net als bij andere macrocyclische lactonen, na gebruik van het product reversibele neurologische symptomen, inclusief toevallen, waargenomen. Dit product mag alleen op de huid worden aangebracht. Niet oraal of parenteraal toedienen. Breng het product niet aan als de vacht van het dier nat is. Vanaf 2 uur na de behandeling zal echter wassen of onderdompelen van de hond of kat de werkzaamheid van het product niet verminderen. Dieren kunnen vanaf 2 uur na behandeling gebaad worden zonder vermindering van de werkzaamheid. Voor de behandeling tegen oormijt: niet direct in het oorkanaal toedienen. Het is belangrijk de dosis toe te dienen zoals voorgeschreven om de hoeveelheid die het dier kan oplikken tot een minimum te beperken. Wanneer veel likken optreedt, kan een zelden voorkomende korte periode van hypersalivatie worden waargenomen bij katten. Het product is uiterst brandbaar: hitte, vonken, open vuur of andere bronnen van ontsteking vermijden. Tijdens het gebruik van het product mag men niet roken, eten of drinken. Na gebruik handen wassen en als het product met de huid in aanraking is gekomen, het onmiddellijk met water en zeep verwijderen. Mocht het per ongeluk in de ogen terechtkomen, dan de ogen onmiddellijk met water uitspoelen en een arts raadplegen. Houd behandelde dieren weg bij open vuur of andere ontstekingsbronnen voor een periode van tenminste 30 minuten of tot de vacht is opgedroogd. Vermijd contact met het behandelde dier totdat de plaats van toediening is opgedroogd. Houd kinderen weg van behandelde dieren voor een periode van tenminste 30 minuten of tot de vacht is opgedroogd. Mensen met een gevoelige huid of een bewezen allergie voor dit type middelen dienen het product met voorzichtigheid te hanteren. 

Specificaties

Productnr.: 11920
Diersoort: Hond, Kat
Bestrijding van: Wormen, Vlooien
Toedieningsvorm: Pipet (spot on)
Levensfase Hond: Junior, Adult, Senior
Levensfase Kat: Junior, Adult, Senior

Overtuigd van uw keuze?

Stronghold Spot-on Oplossing Hond Kat

Stronghold Spot-on Oplossing Hond Kat
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11920
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Eerder bekeek u