Nexgard Kauwtablet Hond

Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
 • 11929
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Nexgard kauwtablet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van vlooien- en tekeninfestaties bij honden.

 • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
 • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
 • U kunt Nexgard uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
 • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Nexgard kauwtablet voor de hond.

#Bijsluiter informatie Nexgard kauwtablet hond#

Indicaties

 • Behandeling van vlooieninfestaties bij honden (Ctenocephalides felis en C. canis) gedurende minstens 5 weken.
 • Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).
 • Behandeling van tekeninfestaties bij honden (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus).
 • Eén behandeling doodt teken tot maximaal één maand.
 • Vlooien en teken moeten hechten aan de gastheer en zich voeden om te worden blootgesteld aan de werkzame stof. 

Geschikt voor

Hond.

Niet geschikt voor

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
In afwezigheid van beschikbare gegevens dient de behandeling van puppy’s jonger dan 8 weken en/of van honden die minder dan 2 kg wegen gebaseerd te zijn op een baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Toediening & dosering

Voor orale toediening.
Dosering:
Het product dient te worden toegediend in een dosering van 2,7–6,9 mg/kg lichaamsgewicht, in overeenstemming met de volgende tabel:

Lichaamsgewicht
van hond (kg)
Toe te dienen sterkte en aantal kauwtabletten
  NexGard 11 mg NexGard 28 mg NexGard 68 mg Nexgard 136 mg
2–4 1        
>4–10   1      
>10–25     1    
>25–50       1  
Gebruik een geschikte combinatie van kauwtabletten van verschillende/dezelfde sterkte voor honden boven 50 kg lichaamsgewicht. De tabletten mogen niet worden gedeeld. Methode van toediening:
De tabletten zijn kauwbaar en smakelijk voor de meeste honden. Indien de hond de tabletten niet direct accepteert, kunnen ze worden toegediend met voedsel.
Behandelschema:
Maandelijkse intervallen gedurende het vlooien- en/of tekenseizoen, gebaseerd op lokale epidemiologische situaties.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in onaangebroken originele staat: 30 maanden.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.

Samenstelling

Werkzaam bestanddeel.
Elke kauwtablet bevat:

NexGard Afoxolaner (mg)
kauwtabletten voor honden 2-4 kg 11,3
kauwtabletten voor honden >4-10 kg 28,3
kauwtabletten voor honden >10-25 kg 68,0
kauwtabletten voor honden >25-50 kg 136,0
Farmacodynamische eigenschappen
Afoxolaner is een insecticide en acaricide behorende tot de isoxazoline familie. Afoxolaner werkt op ligand-gemedieerde chloridekanalen, in het bijzonder deze die worden gemedieerd door de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA), waardoor de pre- en postsynaptische transfer van chloride ionen door de celmembranen wordt geblokkeerd. Dit leidt tot een ongecontroleerde activiteit van het centrale zenuwstelsel, waardoor insecten of spinachtigen worden gedood. De selectieve toxiciteit van afoxolaner tussen insecten/spinachtigen en zoogdieren kan worden afgeleid uit de differentiële gevoeligheid van de insect/spinachtige GABA receptoren versus zoogdier-receptoren.
Afoxolaner is actief tegen volwassen vlooien, evenals tegen verschillende tekensoorten zoals Dermacentor reticulatus en D. variabilis, Ixodes ricinus en I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, en Haemaphysalis longicornis.
Het product doodt vlooien vóór eiproductie en voorkomt daardoor besmetting van de leefruimte. Farmacokinetische eigenschappen
Na orale toediening aan honden werd aangetoond dat afoxolaner een hoge systemische absorptie heeft na toediening. De absolute biobeschikbaarheid was 74%. De gemiddelde maximum concentratie (Cmax) was 1,655 ± 332 ng/ml in plasma, 2–4 uur (Tmax) na een dosis van 2,5 mg/kg afoxolaner.
Afoxolaner distribueert naar weefsels met een verdelingsvolume van 2,6± 0,6 l/kg en heeft een systemische klaringswaarde van 5,0 ± 1,2 ml/hr/kg. De eind plasmahalfwaardetijd is ongeveer 2 weken in honden; echter, de halfwaardetijd van afoxolaner kan verschillen tussen rassen (bijv. t½ in Collies bij 25 mg/kg lichaamsgewicht is tot 47,7 dagen).
Afoxolaner wordt in de hond gemetaboliseerd tot meer hydrofiele verbindingen en vervolgens geëlimineerd. De metabolieten en het ouderproduct worden geëlimineerd uit het lichaam via urine- en galexcretie, waarvan de meerderheid wordt geëlimineerd in de gal. Er is geen bewijs waargenomen van een enterohepatische kringloop.

Bijwerkingen & waarschuwingen

Milde gastro-intestinale symptomen (braken, diarree), pruritus, lethargie, of anorexie kunnen in zeer zeldzame gevallen worden waargenomen. Deze voorvallen zijn over het algemeen zelflimiterend en van korte duur.
Alle bijwerkingen dienen te zijn gerangschikt op “frequentie” aan de hand van de volgende indeling: - zeer vaak bij (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten) Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:
Parasieten moeten beginnen met zich te voeden om blootgesteld te worden aan afoxolaner, derhalve kan het risico op de overdracht van door parasieten overgedragen ziekten niet worden uitgesloten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
In afwezigheid van beschikbare gegevens dient de behandeling van puppy’s jonger dan 8 weken en/of van honden die minder dan 2 kg wegen gebaseerd te zijn op een baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Om te voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot het diergeneesmiddel, slechts één kauwtablet per keer uit de blister verwijderen. Stop de blister met de overgebleven kauwtabletten terug in de kartonnen doos.
Handen wassen na gebruik van het product.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene effecten of enige nadelige gevolgen op de reproductiecapaciteit van mannetjes of vrouwtjes.
De veiligheid van dit diergeneesmiddel is niet vastgesteld tijdens dracht en lactatie of in fokhonden. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen, voor zover bekend.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk:
Er werden geen bijwerkingen gezien in gezonde Beagle puppy’s ouder dan 8 weken, na behandeling met 5 keer de maximale dosis, 6 keer herhaald met een interval van twee tot vier weken. 

Onverenigbaarheden:
Niet van toepassing.

Specificaties

Productnr.: 11929
Diersoort: Hond
Toedieningsvorm: Tablet
Bestrijding van: Teken, Vlooien
Levensfase Hond: Junior - 5 maanden tot 1 jaar, Adult - 1 tot 7 jaar, Senior - ouder dan 7 jaar

Overtuigd van uw keuze?

Nexgard Kauwtablet Hond

Nexgard Kauwtablet Hond
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
 • 11929
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Bundelvoordeel
Bundelvoordeel

Eerder bekeek u