Milbevet Chewy Ontwormtablet Hond

Twijfelt u over het juiste wormmiddel voor uw hond?
Dit product is niet (meer) leverbaar.

Verpakking:

 • 11956.2
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Milbevet Chewy is de nieuwe smakelijke ontwormtablet voor honden van uw dierenkliniek.

Milbevet Chewy is de kauwtablet voor het ontwormen van uw hond. Werkzaam als behandeling van menginfecties door volwassen cestoden en nematoden bij honden. Milbevet Chewy kan ook worden gebruikt bij preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis) wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is. Milbevet Chewy Puppy is een vrij REG NL 00879/4194 geregistreerd diergeneesmiddel en Milbevet Chewy Hond is een vrij REG NL 00879/4193 geregistreerd diergeneesmiddel.

Voordelen Milbevet Chewy Hond

 • De Milbevet Chewy kauwtablet ontwormt uw hond door een eenmalige smakelijke toediening.
 • Tabletten voor de behandeling van menginfecties door haakwormen, rondwormen, oogwormen, longwormen en lintwormen bij de hond.
 • Voor de preventie van hartwormziekte en angiostrongylose bij honden.
 • Verkrijgbaar als Milbevet Chewy Puppy, smakelijke kauwtablet voor de kleine hond (2.5/25 mg), en als Milbevet Chewy Hond, smakelijke kauwtablet voor de hond (12.5/125 mg).

Geschikt voor

Honden.

Niet geschikt voor

 • De Milbevet Chewy Puppy,  “kauwtabletten voor kleine honden en puppy’s”, niet gebruiken bij honden met een lichaamsgewicht minder dan 1 kg.
 • De Milbevet Chewy Hond, “kauwtabletten voor honden”, niet gebruiken bij honden met een lichaamsgewicht minder dan 5 kg.
 • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

Indicaties

 • Hond: behandeling van menginfecties door volwassen cestoden en nematoden van de volgende species gevoelig voor praziquantel en milbemycine oxime:
  Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.
  Nematoden: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum: Afname van het infectieniveau door immature volwassen (L5) en volwassen stadia van de parasiet, Thelazia callipaeda.
 • Milbevet Chewy kan ook worden gebruikt bij preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis) wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is.

Toediening & dosering 

MilbeVet Chewy toedienen met een minimum aanbevolen dosering van 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.

Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond, is de praktische dosering als volgt:

Lichaamsgewicht Milbevet Chewy Kleine Hond/Puppy Milbevet Chewy Hond
1-5 kg 1 kauwtablet  
>5-25 kg   1 kauwtablet
>25-50 kg   2 kauwtabletten
>50-75 kg   3 kauwtabletten
 

Houdbaarheid & bewaaradvies

 • Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de blister en het doosje na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
 • De houdbaarheid kunt u vinden op het etiket. Wilt u de houdbaarheid graag weten voordat u bestelt? U kunt dit altijd opvragen bij onze klantenservice.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
 • Niet bewaren boven 25 ºC.

Samenstelling

Milbevet Milbemycine oxime per tablet Praziquantel per tablet
Milbevet Chewy Puppy
kauwtabletten voor
kleine honden en puppy's
(ovaal, donkerbruin)
2.5 mg 25 mg
Milbevet Chewy Hond
kauwtabletten voor honden
(ovaal, donkerbruin)
12.5 mg 125 mg

Hulpstoffen: Glycerol (E422), Propyleenglycol (E1520), IJzeroxide, bruin (E172), Butylhydroxyanisol (E320), Propylgallaat (E310). 

Bijwerkingen & waarschuwingen

 • In zeer zeldzame gevallen ((minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten) zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel overgevoeligheidsreacties, systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen, ataxie en convulsies) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken, kwijlen, diarree en anorexia) bij honden waargenomen.
 • Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

 

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort

 • Het wordt aanbevolen om alle dieren die in hetzelfde huishouden leven gelijktijdig te behandelen. Wanneer een D. caninum-infectie is bevestigd, dient gelijktijdige behandeling tegen tussengastheren, zoals vlooien en luizen, met de dierenarts te worden besproken om herinfectie te voorkomen. Het diergeneesmiddel dient pas gebruikt te worden na het uitvoeren van de juiste diagnostische methoden voor gemengde infecties met nematoden en cestoden, waarbij de geschiedenis van het dier en de kenmerken (b.v. leeftijd, gezondheid), omgeving (b.v. kennelhonden, jachthonden), voeding (b.v. toegang tot rauw vlees), geografische locatie en reizen in acht moet worden genomen. De beoordeling van de toediening van het diergeneesmiddel aan honden die risico lopen op gemengde herinfecties of in specifieke risicosituaties (zoals risico voor zoönosen), dient door de verantwoordelijke dierenarts gedaan te worden.

 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

 • Studies met milbemycine oxime wijzen er op dat de veiligheidsmarge bij sommige Collies of aanverwante hondenrassen kleiner is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd.
 • De tolerantie bij jonge pups van deze rassen voor het diergeneesmiddel is niet onderzocht. De klinische verschijnselen bij Collies komen overeen met de verschijnselen die in de algemene hondenpopulatie gezien worden bij overdosering (zie rubriek 4.10 “Overdosering”).
 • De behandeling van honden met een hoog aantal circulerende microfilariae kan soms leiden tot het ontstaan van overgevoeligheidsreacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of overvloedig speekselen. Deze reacties worden veroorzaakt door afgifte van eiwitten van dode of stervende microfilariae en zijn geen direct toxisch effect van het diergeneesmiddel. Het gebruik bij honden die lijden aan microfilaremie wordt derhalve niet aanbevolen.
 • In gebieden met een hartwormrisico, of in het geval dat het bekend is dat de hond heeft gereisd van en naar regio’s met een hartwormrisico, wordt het aanbevolen een dierenarts te consulteren voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend, om de aanwezigheid van een gelijktijdige besmetting met Dirofilaria immitis uit te sluiten. In geval van een positieve diagnose is een adulticide behandeling geïndiceerd voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend.
 • Er zijn geen studies verricht met ernstig verzwakte honden of honden met een ernstig verminderde nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor deze dieren of uitsluitend overeenkomstig de baten/risicoanalyse door de verantwoordelijke dierenarts.
 • Bij honden jonger dan 4 weken is een lintworminfectie ongebruikelijk. Behandeling van dieren jonger dan 4 weken met een combinatiediergeneesmiddel is daarom waarschijnlijk niet noodzakelijk.
 • Resistentie van parasieten voor een bepaalde klasse van anthelmintica kan ontwikkelen na frequent, herhaald gebruik van een anthelminthicum van die bepaalde klasse.

 

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

 • Handen wassen na gebruik.
 • Personen met een bekende overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
 • In geval van accidentele ingestie van de tabletten, in het bijzonder door kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en het etiket of bijsluiter te worden getoond.

Bijsluiter Milbevet Hond ontwormingstabletten

Dit is een diergeneesmiddel, lees voor gebruik de bijsluiter Milbevet Hond en de bijsluiter Milbevet Kleine Hond en Pups

Specificaties

Productnr.: 11956.2
Diersoort: Hond
Bestrijding van: Wormen
Toedieningsvorm: Tablet
Grootte hond: Grote hond - vanaf 5 kg
Levensfase Hond: Puppy, Junior, Adult, Senior
Smaak: Rund

Overtuigd van uw keuze?

Milbevet Chewy Ontwormtablet Hond

Milbevet Chewy Ontwormtablet Hond
Dit product is niet (meer) leverbaar.

Verpakking:

 • 11956.2
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Eerder bekeek u