Broadline Spot On Kat

Twijfelt u over de juiste vlooienpipetten voor uw kat?
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
 • 11922
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Broadline spot-on pipet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van katten met gemengde infestaties met cestoden, nematoden en ectoparasieten.

 • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
 • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
 • U kunt Broadline uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
 • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Broadline spot-on voor de kat.

#Bijsluiter informatie Broadline spot-on kat#

Indicaties

Voor katten met, of met risico op, gemengde infestaties met cestoden, nematoden en ectoparasieten. Het diergeneesmiddel is uitsluitend geïndiceerd wanneer alle drie de groepen op hetzelfde moment het doelwit zijn. 

Ectoparasieten
 • Behandeling en preventie van infestaties met vlooien (Ctenocephalides felis). Eliminatie van vlooien binnen 24 uur. Eén behandeling voorkomt verdere infestaties gedurende minstens één maand.
 • Preventie van vlooienbesmetting vanuit de omgeving door inhibitie van de ontwikkeling van onvolwassen vlooienstadia (eieren, larven en poppen) gedurende meer dan een maand.
 • Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).
 • Behandeling en preventie van infestaties met teken (Ixodes ricinus). Eliminatie van teken binnen 48 uur. Eén behandeling voorkomt verdere infestaties tot 3 weken.
 • Behandeling van notoedrische schurft (Notoedres cati). 
Cestoden
 • Behandeling van infestaties met lintwormen (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis). 
Nematoden
 • Behandeling van infestaties met gastro-intestinale nematoden (L3, L4 larven en volwassen stadia van Toxocara cati, L4 larven en volwassen stadia van Ancylostoma tubaeforme en volwassen stadia van Toxascaris leonina en Ancylostoma brazilienze).
 • Behandeling van infestaties met feline longworm (L3 larven, L4 larven en volwassen Aelurostrongylus abstrusus).
 • Behandeling van infestaties met blaaswormen (Capillaria plica).
 • Preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis larven) gedurende één maand.

Geschikt voor

Kat.

Niet geschikt voor

Niet gebruiken bij zieke of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

Toediening & dosering

Spot-on toediening Het gebruik van het diergeneesmiddel dient uitsluitend gebaseerd te zijn op bevestigde, gemengde infestaties of significant risico op een dergelijke gemengde infestatie met ectoparasieten en nematoden (inclusief hartwormziektepreventie) en wanneer gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is. In de afwezigheid van het risico op co-infestaties dient het gebruik van een smal spectrum parasiticide overwogen te worden als eerstelijns therapie.
De reden van voorschrijven dient te worden afgestemd op de individuele behoefte van de kat, gebaseerd op de klinische beoordeling, de leefwijze van het dier en de lokale epidemiologische situatie (inclusief, waar relevant, zoönotische risico’s), ten einde uitsluitend de situatie van gemengde infestaties/risico op infestaties aan te pakken.
Behandeling dient niet geëxtrapoleerd te worden van het ene dier naar het andere zonder veterinaire opinie.
Dosering:
De aanbevolen minimale doses zijn 10 mg/kg lichaamsgewicht voor fipronil, 12 mg/kg voor (S)-methopreen, 0,5 mg/kg voor eprinomectine en 10 mg/kg voor praziquantel.
Selecteer de juiste applicatormaat voor het gewicht van de kat.

Gewicht kat Volume per eenheidsdosis (ml) Fipronil (mg) S-methopreen (mg) Eprinomectine (mg) Praziquantel (mg)
< 2,5 kg 0.3 25 30 1.2 25
2,5-7,5 kg 0.9 75 90 3.6 75
> 7,5 kg Geschikte combinatie van applicatoren        
Methode van toediening:
Gebruik een schaar om de blister open te knippen langs de stippellijn, trek vervolgens de afdekking weg.
Haal de applicator uit de folie en houd hem rechtop. Trek de zuiger iets terug, draai en verwijder de dop. Spreid het haar in het midden van de nek, tussen de basis van de schedel en de schouderbladen, tot de huid zichtbaar is. Plaats de punt van de applicator op de huid en breng de hele inhoud direct op de huid op één plaats aan.
Preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis larven) moet starten binnen 1 maand na de eerste verwachte blootstelling aan muggen.
Bij behandeling tegen Aelurostrongylus abstrusus kan een tweede toediening, een maand na de initiële behandeling, worden aanbevolen. Methode van toediening:
Gebruik een schaar om de blister open te knippen langs de stippellijn, trek vervolgens de afdekking weg.
Haal de applicator uit de blister en houd hem rechtop. Trek de zuiger iets terug, draai en verwijder de dop. Spreid het haar in het midden van de nek, tussen de basis van de schedel en de schouderbladen, tot de huid zichtbaar is. Plaats de punt van de applicator op de huid en breng de hele inhoud direct op de huid op één plaats aan. Preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis larven) moet starten binnen 1 maand na de eerste verwachte blootstelling aan muggen.
Bij behandeling tegen Aelurostrongylus abstrusus kan een tweede toediening, een maand na de initiële behandeling, worden aanbevolen.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Houdbaarheidstermijn:
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in originele onaangebroken staat: 2 jaar.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
Bewaren in onaangebroken originele staat ter bescherming tegen licht.
Opgeslagen applicatoren moeten in een intacte blister worden bewaard.
Geopende applicatoren dienen onmiddellijk te worden weggegooid.

Samenstelling

Werkzame bestanddelen. Elke eenheidsdosis applicator levert:

Broadline
spot-on oplossing
Volume per eenheidsdosis
(ml)
Fipronil
(mg)
S-methopreen
(mg)
Eprinomectine
(mg)
Praziquantel
(mg)
Katten < 2,5 kg 0.3 24.9 30.0 1.20 24.9
Katten 2,5–7,5 kg 0.9 74.7 90.0 3.60 74.7
 

Bijwerkingen & waarschuwingen

Een tijdelijke geklitte of stekelige vacht kan gezien worden op de toedieningsplaats na behandeling.
Milde en voorbijgaande huidreacties (jeuk, haarverlies) kunnen voorkomen op de toedieningsplaats.
Indien de kat aan de toedieningsplaats likt na behandeling, kan tijdelijk overmatig speekselen worden opgemerkt. Orale opname van het diergeneesmiddel kan ook resulteren in braken en/of voorbijgaande neurologische verschijnselen zoals ataxie, desoriëntatie, apathie en pupildilatatie.
Al deze verschijnselen verdwijnen spontaan binnen 24 uur. Een correcte toediening zal het optreden van dergelijke gebeurtenissen minimaliseren. Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:
Speciale aandacht dient besteed te worden wanneer het diergeneesmiddel wordt toegediend bij langharige rassen, om ervoor te zorgen dat het direct op de huid wordt toegediend en niet op het haar, aangezien dit kan leiden tot een lagere biobeschikbaarheid van de werkzame bestanddelen en dus tot een gereduceerde effectiviteit.
Het is belangrijk het diergeneesmiddel toe te dienen op een huidgebied waar de kat het er niet af kan likken. Vermijd dat dieren elkaar likken na de behandeling.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden of wassen op de werkzaamheid van het diergeneesmiddel bij katten. Echter, kort contact van het dier met water bij één of twee gelegenheden binnen een maand na toediening geeft waarschijnlijk geen significante reductie van de effectiviteit. Uit voorzorg wordt het niet aanbevolen om dieren te baden binnen 2 dagen na topicale behandeling,
Na behandeling met BROADLINE worden teken doorgaans gedood binnen 48 uur na infestatie zonder een bloedmaaltijd te hebben. Echter, omdat de aanhechting van een enkele teek na behandeling niet kan worden uitgesloten, kan de overdracht van infectieuze ziekten niet volledig worden uitgesloten.
Lintworminfestaties kunnen opnieuw optreden, tenzij bestrijding van tussengastheren, zoals vlooien, muizen etc. plaatsvindt.
Bij bepaalde individuele katten kan een infestatie met Notoedres cati ernstig zijn of gecompliceerd door bacteriële infecties. In deze ernstige gevallen kan een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.
Bij bepaalde individuele katten kan een infestatie met Notoedres cati ernstig zijn of gecompliceerd door bacteriële infecties. In deze ernstige gevallen kan een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.
Parasitaire resistentie tegen een bepaalde klasse van antiparasitaire geneesmiddelen kan zich ontwikkelen na frequent gebruik van een substantie uit die klasse. Derhalve dient rekening gehouden te worden met de epidemiologische informatie over de huidige gevoeligheid van de doelsoorten, teneinde de mogelijkheid van een toekomstige selectie voor resistentie te verminderen.
Katten in gebieden endemisch voor hartworm, of die gereisd hebben naar endemische gebieden, kunnen geïnfecteerd zijn met volwassen hartwormen. Hoewel het diergeneesmiddel veilig kan worden toegediend aan katten geïnfecteerd met volwassen hartworm, is er geen therapeutisch effect tegen volwassen Dirofilaria immitis vastgesteld. Het wordt daarom aanbevolen dat alle katten van 6 maanden of ouder, die in endemische gebieden voor hartworm leven, getest worden op een bestaande volwassen hartworminfestatie, alvorens behandeld te worden met het product voor hartwormpreventie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Uitsluitend voor spot-on toediening. Niet injecteren, niet oraal of via enige andere route toedienen. Vermijd contact met de ogen van de kat.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet getest bij intervallen van minder dan 2 weken of in kittens die minder dan 0,6 kg wegen en/of jonger zijn dan 7 weken.
Het diergeneesmiddel is niet bedoeld voor gebruik bij honden. Sommige hondenrassen kunnen een verhoogde gevoeligheid hebben voor macrocyclische lactonen, wat potentieel kan leiden tot neurotoxische verschijnselen. Orale opname door Collies, Old English Sheepdogs en gerelateerde rassen of kruisingen dient daarom voorkomen te worden.
Echinococcose vormt een gevaar voor mensen en is een aangifteplichtige ziekte bij de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE).
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.
Handen wassen na gebruik.
Ongebruikte applicatoren dienen bewaard te worden in de intacte blisters.
Vermijd contact van de inhoud van de applicator met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. In geval van accidentele blootstelling aan de ogen, de ogen zorgvuldig met water spoelen, aangezien het product milde irritatie van de slijmvliezen en ogen kan veroorzaken. Indien de oogirritatie persisteert of wanneer bijwerkingen geconstateerd worden, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Het hanteren van behandelde dieren dient beperkt te zijn tot de toedieningsplaats droog is en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen gedurende deze periode. Daarom wordt het aanbevolen om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder niet bij kinderen.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Bijwerkingen (frequentie en ernst):
Een tijdelijke geklitte of stekelige vacht kan gezien worden op de toedieningsplaats na behandeling.
Milde en voorbijgaande huidreacties (jeuk, haarverlies) kunnen voorkomen op de toedieningsplaats.
Indien de kat aan de toedieningsplaats likt na behandeling, kan tijdelijk overmatig speekselen worden opgemerkt. Orale opname van het diergeneesmiddel kan ook resulteren in braken en/of voorbijgaande neurologische verschijnselen zoals ataxie, desoriëntatie, apathie en pupildilatatie.
Al deze verschijnselen verdwijnen spontaan binnen 24 uur. Een correcte toediening zal het optreden van dergelijke gebeurtenissen minimaliseren (zie sectie 4.9).

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.
Uit laboratoriumonderzoek met de individuele ingrediënten bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische, maternotoxische effecten.
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen, voor zover bekend.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk:
Veiligheid is aangetoond met tot 5 keer de maximale blootstellingsdosering (i.e. tot 15 keer de aanbevolen dosering) in gezonde kittens van 7 weken en ouder, tot 6 keer behandeld met intervallen van vier weken. Dit is ook bevestigd in gezonde volwassen katten, 3 keer behandeld met intervallen van twee weken met tot 5 keer de aanbevolen dosering. Milde en voorbijgaande neurologische verschijnselen, zoals ataxie, desoriëntatie, apathie en pupildilatatie kunnen gezien worden, met spontaan herstel de dag erna. In geïsoleerde gevallen kan voorbijgaand speekselen en/of braken ook gezien worden, zowel in kittens als in volwassen katten.
Katten geïnfecteerd met volwassen hartworm tolereerden tot 3 keer de maximale blootstellingsdosering (i.e. tot 9 keer de aanbevolen dosering), om de 4 weken voor 3 behandelingen, zonder enige bijwerkingen.

Specificaties

Productnr.: 11922
Diersoort: Hond, Kat
Bestrijding van: Wormen, Vlooien
Toedieningsvorm: Pipet (spot on)
Levensfase Hond: Junior, Adult, Senior
Levensfase Kat: Junior, Adult, Senior

Overtuigd van uw keuze?

Broadline Spot On Kat

Broadline Spot On Kat
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
 • 11922
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €59,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €59,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Eerder bekeek u